Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Úterý 25. června 2024   
 Zpravodaj

Zpravodaj > Únor 2005

Oznámení Krajského vojenského velitelství Praha


Dnem 1.1.2005 nabývá účinnosti zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování. Tímto se ruší stávající územní vojenské správy a nástupnickou organizací jsou krajská vojenská velitelství.
Na území Středočeského kraje bude vykonávat státní správu dle výše citovaného zákona:
KRAJSKÉ VOJENSKÉ VELITELSTVÍ PRAHA
Branické náměstí č.2
147 01 Praha 4
telefon: 973 208 811,
973 208 855
fax: 973 208 212
e-mail: 12.kvv@army.cz
Krajské vojenské velitelství Praha vykonává státní správu na území Středočeského kraje, a je příslušné pro osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území a právnickým osobám mající sídla na tomto teritoriu.
Vojáci v záloze, vojenští důchodci a ostatní občané si mohou vyřizovat své záležitosti písemně na výše uvedené adrese, nebo osobně v úřední dny:
pondělí: 8.00 - 17.00 hodin
středa: 8.00 - 17.00 hodin