Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Úterý 25. června 2024   
 Zpravodaj





Zpravodaj > Únor 2005

Poděkování



Vážený pane starosto, v několika řádcích se vyjadřujeme k našemu městu. Děkujeme za Vaše nasazení, angažování Vašeho úřadu ve věci dokončení rekonstrukce Přemyslovy ulice. Děkujeme za průběžnou obnovu zeleně ve městě i jeho blízkém okolí, např. dosazení sídliště Cukrovar, včetně angažování v této věci pana Martínka. Děkujeme - zprostředkujeme poděkování od dvou občanů za pomoc v oblasti sociální, kterou zprostředkuje Váš úřad a v místě provádí pí Šarochová.
Mnoho dobrého přeje a s úctou zůstává
František Málek

Chtěla bych touto cestou poděkovat zastupitelům města a panu starostovi Mgr. Pavlu Ryntovi za blahopřání k mým osmdesátým narozeninám, které jsem oslavila dne 25.12.2004.
Anna Mejtská

Děkuji městskému zastupitelstvu a Městskému úřadu v Kralupech nad Vltavou za blahopřání k životnímu výročí. Blahopřání mě velmi potěšilo.
Současně bych chtěla poděkovat členkám Svazu důchodců ČR Kralupy nad Vlt. za hezké a přátelské posezení při oslavách mého životního jubilea. Celému kolektivu moc děkuji.
Loskotová Vlasta

Ráda bych touto cestou poděkovala představitelům města Kralup n. Vlt. – panu starostovi Ryntovi, paní Holekové a dalším za blahopřání a dárky k mým 80. narozeninám. Byla jsem tím velmi potěšena.
Marie Kdýrová