Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Úterý 25. června 2024   
 Zpravodaj

Zpravodaj > Únor 2005

MKD - Ohlédnutí za loňským rokem


V úvodu je třeba konstatovat, že v činnosti klubu bylo v uplynulém roce opět dosaženo některých příznivých výsledků. Činnost MKD se stále odvíjí od pravidelných úterních schůzek v penzionu Na Cukrovaru.
V průběhu roku se uskutečnilo 48 schůzek za průměrné účasti 50 členů, což je mírné zvýšení ve srovnání s předcházejícím rokem. Členství v klubu je vhodné pro osaměle žijící důchodce, ale klubové činnosti se zúčastňují i manželské dvojice. Na schůzkách si připomínáme významné světové a celostátní události. Hlavní pozornost ale věnujeme tomu, co se děje v našem městě. Klub byl spolupořadatelem literární soutěže kralupských škol „Hudba a já“.
Velkou podporou činnosti klubu byly časté návštěvy předsedkyně sociální komise města paní Holekové, která usměrňovala činnost klubu a pomáhala zajišťovat na našich schůzkách kulturní vystoupení mateřských škol a také žáků kralupského gymnázia. Schůzky seniorů několikrát navštívil též starosta města Mgr. Pavel Rynt, který informoval přítomné o problémech ve městě, jako kupř. otázka budování nové kralupské radnice. V závěru každé návštěvy nám pan starosta zahrál na piano a kolektiv důchodců si zazpíval.
V našem klubu jsme uspořádali dvě dobročinné sbírky a to na psí útulek na Hrombabě a na pomoc postiženým ničivým zemětřesením v Iránu. Každá z obou sbírek vynesla více než 1 000,- Kč. V prvém čtvrtletí minulého roku se náš klub zúčastnil celostátní výstavy Senior 2004 v Lysé nad Labem. Vystavovali jsme drobné suvenýry připravené pro slovenské důchodce z Komárna. Naše účast byla vedením výstavy velmi kladně hodnocena. Také jsme zůstali věrni našim oblíbeným poznávacím autobusovým zájezdům. Za poznáním naší krásné vlasti jsme vyjeli 6x. Malá část členů byla též vyslána do Slaného, kde získali zkušenosti z klubové práce.
V průběhu roku jsme se také zaměřili na vzdělávání našich členů formou přednášek, které byly velmi dobře navštíveny. Na slovo vzatí odborníci přednesli přednášky na téma Archeologické nálezy v Kralupech a okolí, Kralupák v Africe, Vinařská obec Kralupy a konečně poslední přednáška měla název Včela medonosná - vzor píle. Vyvrcholením naší loňské činnosti byla návštěva seniorů z družebního slovenského města Komárna. Naši hosté pobývali u nás celkem tři dny a je třeba zejména pochválit slavnostní večeři v hotelu Sport, která proběhla v krásné atmosféře česko-slovenského přátelství. Také v závěru roku se objevily v klubové činnosti ruční práce, to když jsme vyráběli z čerstvého chvojí ozdobné svícny na Den zesnulých.
Na našich schůzkách jsme si připomínali narozeniny našich členů, když velká pozornost byla věnována zejména kulatým narozeninám. Vedení klubu ocenilo obětavou klubovou práci našeho člena pana Hrušovského a dalo mu zahrát v pořadu českého rozhlasu „Písničky od srdce“. K tomuto ocenění se připojilo i vedení našeho města a panu Hrušovskému udělilo Medaili básníka Jaroslava Seiferta, která byla vydána při příležitosti 750 výročí Kralup. Snad je též třeba připomenout, že veškeré klubové dění je pečlivě zaznamenáno v klubové kronice.
V závěru tohoto hodnocení činnosti klubu za uplynulý rok 2004 bych chtěl pozvat kralupské důchodce do našich řad. Přijďte si pohovořit se svými vrstevníky a dozvědět se něco nového, případně s naším kolektivem vyrazit na některý poznávací autobusový zájezd. V našem klubu zbývá stále ještě několik málo volných míst a v případě jejich obsazení a potřeby dalších jistě na tuto situaci bude náš zřizovatel reagovat kladně. Vstupem do našeho klubu se změní Váš život a podzim Vašeho života bude pestřejší a radostnější.
Těšíme se na Vás.

Jiří Podivínský