Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Úterý 25. června 2024   
 Zpravodaj

Zpravodaj > Únor 2005

3. ročník - Kralupský slavík 2005Pravidla soutěže
1. Soutěž je určena pro zpěváky a zpěvačky do 22 let z regionu a blízkého okolí. Zájemci ze vzdálenějších míst se mohou zúčastnit jen v případě doplnění počtu při nižší účasti místních.
2. Soutěž je určena zejména pro jednotlivce. Účast dua /tria/… je též možná, musí se však jednat o smysluplný vícehlas - nelze zařadit zpěv více zpěváků v unisonu. Kategorie, do které duo patří, se určuje podle nejstaršího člena.
3. Soutěž je zaměřena na oblast populární hudby.
4. Soutěží se ve třech kategoriích (do 10. let, 10. - 14. let, 14. - 22. let)
5. Výkony soutěžících hodnotí odborná porota. Důraz se klade na čistotu a originalitu pěveckého projevu i na celkový vzhledový projev na jevišti. Porota může udílet i zvláštní ceny za vlastní tvorbu, choreografii apod. Každý člen poroty určí pořadí dle svého názoru a součtem hlasů se zjistí celkové pořadí. Ve sporných případech rozhodne předseda poroty.
6. V každé kategorii se udělují 3 ceny a ze všech zúčastněných je vybrán jeden absolutní vítěz. Ten by se měl vyznačovat kromě výborného projevu i jistou vyzrálostí.
7. Absolutní vítěz se v dalším ročníku může stát členem poroty a vystoupí jako host v doprovodném programu. Následujícího ročníku se nesmí zúčastnit a teprve třetí rok po udělení ceny se může opět přihlásit jako soutěžící, pokud nepřesáhne věkový limit. Součástí ceny za absolutního vítěze je i možnost přípravy na celostátní soutěž.
8. Při vyhlášení soutěže je určen den uzávěrky 18.duben. Po tomto dni již není možné podávat přihlášky a měnit domluvené písně.
9. Z technických důvodů není možné zajišťovat hudební doprovod živými nástroji. Toto je i z důvodu stejných podmínek pro všechny. Používáme pouze profesionální hudební podklady na MD nebo CD, nebo jiných datových nosičích. Nedoporučuje se též podklad na hudebním automatu neprofesionální třídy. Pokud soutěžící nemá možnost toto zajistit sám, bude mu podklad po včasné domluvě připraven. K tomuto je nutno dodat nahrávku písně a případně notový zápis. Na vlastních hudebních podkladech, které soutěžící případně dodá, se v žádném případě nesmí vyskytovat nahrané zdvojení hlavního hlasu, možné jsou jen doprovodné vokály, které neovlivní porotu v hodnocení.

Celkový počet soutěžících je nejvýše 25, duo a další vícečlenná seskupení se počítají jako 1. Pořadatelé si vyhrazují právo ovlivnit výběr soutěžních písní v zájmu dramaturgického plánu. V případě většího počtu přihlášených se provádí výběr a do finále budou umístěni nejlepší.