Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Úterý 25. června 2024   
 Zpravodaj

Zpravodaj > Únor 2005

Re: Odpověď panu starostoviPane Kalo!
Jste určitě morální a intelektuální zachránce našeho města a je škoda, že jste naše město nevedl již od roku 1990. Vaše dokonalá „informovanost“, pomocí které chcete informovat
i veřejnost, má však jeden háček. Např.: Váš důkaz
„neutuchající neschopnosti současného vedení města" je myšlen na koho? Samozřejmě na mne jako starostu, ale v době vzniku kauzy Sladkovského ulice byli místostarosty pánové ing. V. Veselý a P. Holeček. A přímo (již ze ZM odstoupivší) ing. Veselý měl ve své pracovní náplni, stanovené ZM, řešení problematiky komunikací a investičních akcí.
Protože píši do Zpravodaje většinou jen po nocích, mám mimochodem jinou hlavní náplň práce, nebudu již s Vámi dále polemizovat. Kvůli Vám rezignovat nebudu a upřímně nepřeju našemu městu, lidem Vašeho typu účast v novém zastupitelstvu.

Mgr. Pavel Rynt
starosta města