Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Úterý 25. června 2024   
 Zpravodaj

Zpravodaj > Únor 2005

Chceme dohodu o přestavbě centra městaVážený pane starosto, vážený pane Lesáku,
můj dopis v minulém vydání byl adresován zastupitelům města a občanům. Odpověděli jste mi vy dva. Chci vás upozornit, že není mým cílem vést s vámi polemiku na stránkách Zpravodaje na téma, zda jsou Kralupy hezké a zajímavé město či nikoli. To je věc vašeho a mého estetického cítění a životních zkušeností. Jisté je, že se mnohá města v naší republice za uplynulých 15 let změnila a vyrostla do krásy hodně a jiná málo. Do jaké kategorie patří Kralupy, ať posoudí jejich obyvatelé. Mně se Kralupy jako město moc nelíbí. Mám je však rád, žiju a pracuji v nich. Proto bych si přál, aby byly co nejhezčí, nejzajímavější. Stále předpokládám, že vy si to přejete také.
Nechápu proto, že tento spor vedete v tak osobní rovině a nesnažíte se mi uspokojivě odpovědět. Připadá mi trochu směšné, když mě poučujete o tom, že Kralupy nemohou mít historické náměstí jako Mělník. Snad byste mohli předpokládat, že to vím, stejně jako všichni obyvatelé Kralup.
Myslím si, že je vaší povinností, pane starosto, jako
vrcholného představitele města chovat se uvážlivě a zvolit
správnou a otevřenou strategii přestavby středu Kralup.
Místo toho jste jako jeden z hlavních argumentů v minulém čísle Zpravodaje použil výzvu kralupským občanům, aby si udělali sami architektonickou studii středu města poté, co se podívají u kostela čelem k pivovaru! Pak jim přece bude jasné, že máte pravdu, a že jediné správné rozhodnutí je: „nejprve urychleně přestěhovat radnici do hotelu Praha, a pak se teprve starat o celkový vzhled centra! Kdybychom to, chraň pánbůh, snad chtěli udělat obráceně, nejdřív plánovali a pak stěhovali radnici, tak by nám tam ti hloupí architekti snad navrhli tenisové kurty a bazén“.
Vámi navrhovaný postup
znepokojuje takřka polovinu
zastupitelů, je z hlediska manažerského i urbanisticko-architektonického chybný, zakládá různé spekulace a podezření. Přesto na něm trváte. Náš spor není osobní ani politický, ale věcný. Obviňování kohokoli z osobních útoků, politikaření, či z jiného neetického chování, které se objevilo ve vašem článku, problém neřeší.
Jestli pane starosto a pane Lesáku máme ty samé chvályhodné úmysly a bohulibé cíle, jak mě o tom ubezpečujete, tak bychom:
1. se měli snažit najít v zastupitelstvu opravdovou dohodu - to je především úkolem starosty, pokud připravuje tak náročný a odpovědný projekt,
2. se mohli pokusit, aby většina občany zvolených zastupitelů vnímala argumenty druhé strany a nevystupovala vůči ní arogantně s vědomím početní převahy - město nepatří polovině zastupitelů, ale všem obyvatelům,
3. měli udělat vše proto, aby nemohla vzniknout žádná obvinění toho typu, že se jedná v
zájmu jednotlivců a ne obyvatel. To mohou zaručit jen opravdu nezávislí architekti a odborníci a jiné zadání jejich studií než to, na kterém trváte (tj. zadání, které determinuje úvahy architektů k cíli, který jste určili: z hotelu musí být radnice),
4. měli respektovat nebo se alespoň zamýšlet nad návody poradců typu pana ing. Huška, ředitele Mezinárodního poradenského centra obcí, kterému jste vzal na veřejném zasedání slovo a do dnešního dne jsme se na zasedání zastupitelstva členy zastupitelstva nezabývali jeho dopisem, z něhož vyjímám:
„Současné strukturální fondy, tj. na období 2005 - 2006 umožňují financovat tento typ nemovitostí: Školy, kongresová centra, turistické objekty včetně hotelů, podnikatelské nemovitosti pro výrobu a strategické služby plus dále některá opatření v oblasti životního prostředí (čističky, zateplení). V podstatě tedy při konverzi hotelu na radnici by nebylo možné použít dotace ze strukturálních fondů. Pokud by radnice financovala 100 % ze svého, mohlo by se stát, že by chyběla hotovost na kofinancování další etapy po roce 2007.“ ...
Andrej Plecháček
člen zastupitelstva
a ředitel Dvořákova gymnázia
a Obchodní akademie
v Kralupech nad Vltavou

P.S. Přestavba centra města je tak důležitým problémem, že by k ní měla možnost vyjádřit se široká veřejnost. Uveřejnil jsem proto svůj „otevřený dopis“ na stránkách internetu. Tímto vás o tom informuji a vyzývám nejen vás, ale i všechny kralupské občany k diskusi na adrese: www.kralupy.cz/forum/


Pane řediteli, vše podstatné už bylo řečeno a napsáno. Odpověď ke svému článku také najdete v moji reakci na článek Vaší známé inženýrky Berkové.

Mgr. Pavel Rynt
starosta města