Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Úterý 25. června 2024   
 Zpravodaj

Zpravodaj > Únor 2005

Zápis do 1. třídy ZŠVážení rodiče budoucích prvňáčků,

ve dnech 8. a 9. 2. 2005 se koná od 14 - 17 hodin zápis do 1. tříd na Základní škole Revoluční 682 v Kralupech nad Vltavou, kde již 20 let učím na I. stupni.
Máme radost, že si naši školu vybírá v posledních letech pro vzdělávání svých dětí stále více rodičů. Zamýšlela jsem se nad důvody a zde jsou některé z nich:
- naše škola leží v klidném prostředí bez rušného silničního provozu
- je po částečné rekonstrukci, která bude probíhat i nadále, nově se začínají vybavovat nábytkem třídy na I. stupni / třídy na II. stupni jsou již vybaveny/
- všichni pedagogičtí pracovníci na škole mají vysokoškolské vzdělání, několik pedagogů má navíc vzdělání i v oblasti specifických poruch učení, které se mezi dětmi objevují stále častěji
- funguje zde 12 neplacených zájmových kroužků
- od 1. třídy mohou přímo ve škole děti navštěvovat v odpoledních hodinách lekce
anglického jazyka
- účastníme se většiny pro školy nabízených soutěží v okresních kolech / olympiády z chemie, přírodopisu, němčiny, angličtiny, českého jazyka, zeměpisu, dějepisu /, a protože se naši žáci umísťují na předních místech, pomáhá jim to i při přijímání na střední školy
- s žáky chodíme v rámci Tv pravidelně bruslit a kurzy bruslení zakončujeme karnevalem na ledě
- účastníme se plaveckého výcviku a v loňském roce jsme pořádali v místním plaveckém bazénu plaveckou štafetu
- na Tv nezapomínáme ani v rámci soutěží na úrovni školy /soutěže ve skoku přes švihadlo/, na úrovni okresu /kopaná, vybíjená/ a na úrovni kraje a republiky /basketbal/
- v rámci nadace Kapka naděje pomáháme dětem s vážným onemocněním
- stále častěji zařazujeme do našeho vzdělávacího programu Základní škola dny projektového vyučování
- žákům nabízí krásné prostředí i naše školní družina s novými hračkami, nábytkem, ale hlavně s milými a trpělivými vychovatelkami.
Přijďte si v rámci Dne otevřených dveří ve čtvrtek 3.2. naši školu prohlédnout a podívat se do jednotlivých tříd a vyučovacích hodin. Snáze se potom rozhodnete o tom, v jakém prostředí a s jakými lidmi bude Vaše dítě trávit většinu svého času.
Těšíme se na vás!

Za naši ZŠ Revoluční 682
Mgr. Jana Robková