Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Úterý 25. června 2024   
 Zpravodaj

Zpravodaj > Únor 2005

Odpověď starosty města na článek: Přestavba centra z pohledu architekta a občana města


Vážená paní inženýrko,
děkuji Vám za Váš příspěvek k řešení problematiky přestavby centra Kralup. Sama jistě uznáte, že „neobjevujete Ameriku“ a vše podstatné již bylo diskutováno. V době, kdy jste řešila „Regeneraci Jižního města“, ale vlastně již mnoho let předtím, většina Vámi kritizovaných zastupitelů řešila podobné i jiné problémy v našem městě a troufnu si prohlásit, že s rozmyslem, zodpovědností i povinností „řádného hospodáře“.
Většinu odpovědí na Vaše otázky, o které důrazně žádáte, najdete ve zprávě o dosavadním jednání odborné pracovní skupiny (viz můj článek „Co nového v přípravě rekonstrukce centra města?“) i v citaci části mého novoročního projevu v kabelové televizi:
„Většina současných členů ZM (13 z 21) chce přednostně začít s realizací architektonické studie, která prověří možnosti umístění radnice v rekonstruované budově bývalého hotelu Praha s přístavbou do dvora pivovaru (pivovar i hotel je majetek města). Studii se všemi návaznostmi - komunikace, parkoviště, zeleň, možnost dalšího prostoru náměstí naproti kostelu apod. podporují fakta, že toto řešení by bylo nejjednodušší a ekonomicky nejvýhodnější.
Předností tohoto záměru je i ta skutečnost, že město nebude muset nutně vykupovat přilehlé soukromé pozemky za přemrš-těné ceny a nutná likvidace stávajících objektů (pivovaru, bývalého MěNV, popř i mlýnů) bude minimální.
Proč by nová radnice v připravovaném „Plánu sociálního a ekonomického rozvoje města“ měla být prioritou? Město nebude muset zbytečně platit nájem ze 2 budov (cca 1 mil.Kč ročně), může pronajímat opravené kanceláře v bývalém MěNV a hlavně moderní radnice v jedné budově umožní přístup všem starším a zdravotně postiženým spoluobčanům, maminkám s kočárky a vozíčkářům. V nové radnici by místo běhu občana od jedné kanceláře ke druhé kanceláři, běhala pouze jedna žádost občana, kterou předá v podatelně. Nezapo-meňme, že naše 18 tisícové město vykonává státní správu také pro dalších 17 okolních obcí."

P.S.: Protože vyzýváte i občany města k otevřené diskuzi, se souhlasem pisatele zveřejňuji na následující stránce názor známé kralupské osobnosti Ing. Vojena Očenáška.

Mgr. Pavel Rynt
starosta města