Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Úterý 25. června 2024   
 Zpravodaj

Zpravodaj > Únor 2005

Okénko Sdružení rodáků a příznivců městaTradiční předvánoční Setkání členů
Předvánoční Setkání členů Sdružení rodáků a příznivců města Kralupy nad Vltavou (dále jen Sdružení) proběhlo v prosinci 2004 netradičně. Jednak se konalo v úterý 14.12. místo ve čtvrtek a místo žáků ZUŠ vystoupili všichni členové Tanečního pohybového studia Zuzany Štarkové s dojímavým pásmem Dětský Betlém. Fascinující vystoupení vyvolalo dlouhotrvající spontánní potlesk všech přítomných. Toto vystoupení zanechalo hluboký dojem a stalo se hlavním tématem rozhovorů při následném pohoštění.
Výměna členských průkazů a placení příspěvků probíhá
V úterý 14. prosince 2004 jsme zahájili výměnu černobílých legitimací za nové, tentokrát barevné členské průkazy. Tato technicky a organizačně náročná akce je už v plném proudu. Pokud ještě nevlastníte nové průkazy, můžete tak učinit v úterý 1. února 2005 mezi 14. a 15. hodinou v salonku Penzionu důchodců (2. patro, č.dv. 215), nebo před zahájením výroční členské schůze v sále Městského muzea.
Zaplacením poplatku Kč 50,- (40,- Kč je členský příspěvek a 10,- Kč je za novou legitimaci) budete nositelem nové barevné legitimace. Majitelé čestného uznání Sdružení zaplatí jen poplatek 10,- Kč. Legitimace pro Vás všechny jsou připraveny.
Pokud jste zjistili, že jste nedopatřením nezaplatili příspěvek za rok 2004, bez rozpaků a s úsměvem jej můžete vyrovnat a pak se stát nositelem nového členského průkazu.
Potřebné informace o Sdružení získáte na výroční členské schůzi
Všichni členové Sdružení jsou srdečně zváni na Výroční členskou schůzi, která se bude konat v úterý 15. února 2005 od 16 hodin v sále Městského muzea v Kralupech nad Vltavou.
Jednotliví členové přednesou zprávy o hospodaření a uskutečněných akcích Sdružení v roce uplynulém. Jistě jste i zvědavi na návrh Plánu činnosti v roce 2005. Ten bude přednesen a navíc si budete moci vyzvednout i výtisk tohoto návrhu.
Ke všem předneseným zprávám a návrhům se mohou všichni členové Sdružení vyjádřit a přítomní členové odstupujícího výboru zodpoví všechny připomínky v následující diskusi.
Podle schváleného dodatku Stanov proběhnou volby nového výboru naší organizace pro další dvouleté období. Na závěr schůze budou promítnuty videozáznamy reportáží kralupské kabelové televize o dvou akcích Sdružení v roce 2004.
Těšíme se na Vaší hojnou účast.

Jan Kolátor