Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Úterý 25. června 2024   
 Zpravodaj

Zpravodaj > Únor 2005

Stavební právo


Lze považovat garáž, umístěnou u štítové stěny stávajícího rodinného domu za samostatnou stavbu?
Odpověď:
Stavbu garáže přistavěnou k jiné stavbě (rodinnému domu), ale s ní provozně nepropojenou, je nutno ve smyslu stavebních předpisů považovat za stavbu samostatnou.
Přístavbou a tedy součástí rodinného domu by mohla garáž být jen v tom případě, že bude se stavbou rodinného domu provozně propojena. Skutečnost, že konstrukce střechy rodinného domu spočívá na stavbě garáže a naopak, neznamená, že stavby jsou navzájem propojeny. Uložení konstrukce jedné stavby na stavbě jiné představuje její věcné zatížení a v případě různého vlastnictví obou staveb by vyžadovalo zřízení věcného břemene. V případě jednoho vlastníka je zřízení břemene bezpředmětné.
Za provozní propojení se považuje propojení většinou dveřmi a to buď přímo v úrovni podlaží vnitřního prostoru garáže a nebo v úrovni střechy garáže, pokud je pochozí a je na ní vstup z prostoru rodinného domu (např. z půdy nebo podkrovní místnosti). Za provozní propojení se ale nepovažuje propojení staveb vedením technických rozvodů.


Odpovídá Václav Točík,
vedoucí stavebního úřadu Kralupy n. Vlt.